Vesterbyg er med i Dansk Byggeris BygGaranti ordning.
For kunden betyder det, at der er udspændt et økonomisk sikkerhedsnet under ham eller hende, der får udført arbejde af Vesterbyg.

BygGaranti ordningen dækker kundens eventuelle tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis håndværksvirksomheden har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke er i stand til at dække tabet over for kunden - det kan være på grund af konkurs, død, ophør med virksomheden eller lignende.

BygGaranti ordningen dækker det beløb, som kunden har fået tilkendt i Byggeriets Ankenævn - dog max. kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag.

Ordningen gælder i 5 år efter afslutning af arbejdet.